Kandidatundersøkelsen 2023 – Overgang fra utdanning til arbeid

Publisert: 22. april 2024

Aktuelt

NIFU rapport "Kandidatundersøkelsen 2023"
Forside av rapporten

Dette er den første rapporten som publiseres fra Kandidatundersøkelsen 2023 fra NIFU

Resultatene viser blant annet at nyutdannede masterkandidater møtte litt større utfordringer i overgangen til arbeidsmarkedet enn i 2021.

Profesjonsutdannede hadde størst sannsynlighet for en vellykket overgang. Mastere i realfag, samfunnsfag, og humanistiske og estetiske fag hadde større utfordringer.

Undersøkelsen er foretatt av NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning på vegne av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Les rapporten Kandidatundersøkelsen 2023 – første resultat: Overgang fra utdanning til arbeid