Fagskoleutdanning landmålere

Publisert: 12. februar 2024

Aktuelt

En stor sal med tomme stoler

Trøndelag høyere yrkesfagskole  tilbyr kompetanse som trengs i arbeidslivet og har mange studiesteder i Trøndelag. Blant annet har de den eneste fagskoleutdanningen for landmålere. Denne er på Støren i Trøndelag. Det er viktig å være i kontakt med ulike bransjer slik at det kan bidra til at de får den kompetanse de trenger, og at de kan stille opp når studentene våre skal ut i praksis. I vår ble det uteksaminert 23 landmålere, og alle er i jobb. Utdanningsnytt skrev nylig en artikkel om dette studietilbudet

Til denne fagskolen kommer de fra hele landet for å bli landmålere (utdanningsnytt.no)