Laster Arrangementer

Webinarer om Befolkningsutvikling og om Sysselsettings- og næringsstatistikk 12 og 19 mars kl. 10.00 – 10.45

Dato: 12. mar 2024 - 12. mar 2024

Tid: 10:00 - 10:45

Sted:

Utvikling folketall
Utvikling folketall for Trøndelag

Trøndelag i tall inviterer til webinarer om Befolkningsutvikling og om Sysselsettings- og næringsstatistikk

Webinarene er på teams – følg påmeldingslenkene under for å melde deg på.  Det blir ca. 30 minutter med presentasjon av tall og statistikk, etterfulgt av ca. 15 minutter med spørsmål og åpen diskusjon. . Det blir tatt opptak av presentasjonen, men ikke av diskusjonen etterpå.

Webinarene er åpent for alle interesserte, men er spesielt rettet mot ansatte i kommune i Trøndelag,  Trøndelag Fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag som jobber med, samfunnsplanlegging, kommunal og regional planlegging eller statistikk og analyse

Trøndelag i tall Webinar (12. mars 10.00-10.45) :  Befolkningsutvikling i Trøndelag i 2023

Påmeldingslenke 12. mars 2024

 Oversikt over befolkningens utvikling og sammensetning er viktig for alle som jobber med samfunnsplanlegging eller skal dimensjonere tjenester og tilbud.  Trøndelag i tall  inviterer  derfor til et webinar der vi går igjennom de siste befolkningstallene og ser på hva utviklingen betyr for Trøndelag.

 

Trøndelag i tall Webinar (19. mars 10.00-10.45) : Sysselsettings- og næringsstatistikk

Påmeldingslenke 19. mars 2024

Hva kan statistikken fortelle oss om utviklingen i arbeids- og næringslivet i Trøndelag? Trøndelag i tall  inviterer til et webinar der vi går igjennom noe av statistikken, presenterer ulike utviklingstrekk og noen analyser av hva de betyr for Trøndelag