Laster Arrangementer

Webinar om regionale kompetanseindikatorer

Dato: 14. jun 2024 - 14. jun 2024

Tid: 09:00 - 10:00

Sted:

Kompetanseforum alternativ logo, grønn bakgrunn og bokstavene K og T i rød skrift

Fylkeskommunene, i samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Kommunal- og distriktsdepartementet, inviterer til webinar om regionale kompetanseindikatorer.

Tidspunkt: 14. juni 2024 kl. 09.00- 14. juni 2024 kl. 10.00
Sted: • Digitalt

Tilgang til arbeidskraft med rett kompetanse er allerede i dag en stor utfordring i arbeidsmarkedet, og dette er en utfordring som sannsynligvis vil forsterke seg i tiden framover. For å kunne treffe tiltak for å møte behovet i arbeidsmarkedet, trenger vi best mulig innsikt i dagens og fremtidens kompetansebehov.

Utarbeiding av kunnskapsgrunnlag om kompetansebehov er en av tre pilarer for kompetansepolitikken i alle fylkeskommuner. Fylkeskommunene gikk derfor sammen om å utvikle et felles indikatorsett knyttet til kompetanse; regionale kompetanseindikatorer. Regionale kompetanseindikatorer danner grunnlag for videre analyser, dialog og for å skape en felles forståelse av regionenes kompetansebehov.

I tillegg til fylkeskommunene, har Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) bidratt med finansiering og ressurser for å realisere og publisere indikatorsettet.

Regionale kompetanseindikatorer finner du her: https://utdanning.no/rki

Påmelding via HK dir sine sider: Gratis webinar om regionale kompetanseindikatorer | HK-dir (hkdir.no)