Laster Arrangementer

Sysselsettings- og næringsstatistikk 2023

Dato: 19. mar 2024 - 19. mar 2024

Tid: 10:00 - 10:45

Sted: Digitalt

Kompetanseforum alternativ logo, grønn bakgrunn og bokstavene K og T i rød skrift

Trøndelag i tall inviterer til et webinar der vi går igjennom noe av statistikken, presenterer ulike utviklingstrekk og noen analyser av hva de betyr for Trøndelag. Webinaret er åpent for alle interesserte, men er spesielt rettet mot ansatte i kommune i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag som jobber med, samfunnsplanlegging, kommunal og regional planlegging eller statistikk og analyse.

Hva kan statistikken fortelle oss om utviklingen i arbeids og næringslivet i Trøndelag?

Vi satser på ca. 30 minutter med presentasjon og 15 minutter med spørsmål og diskusjon

 • Gjennomgang av sysselsettings- og næringsstatistikken for Trøndelag
  • Utvikling i sysselsetting
   • Regionale forskjeller
   • Næringer i vekst og nedgang
  • Sysselsettingsgrad og arbeidskraftreserve
  • Jobber og lønnstakere
  • Verdiskaping og eksport
  • Konkurser og bedriftsetableringer
 • Diskusjon og spørsmål

Se og utforsk litt av sysselsettings- og næringsstatistikk på:

https://trondelagitall.no/statistikk/sysselsatte-etter-naering  https://trondelagitall.no/statistikk/jobber-og-lonnstakere

https://trondelagitall.no/statistikk/verdiskaping

Lenke til påmelding