Laster Arrangementer

samskapningskonfranse i regi av “Samfunnskontrakt for flere læreplasser”

Dato: 15. apr 2024 - 15. apr 2024

Tid: 09:00 - 15:30

Sted:

Kompetanseforum alternativ logo, grønn bakgrunn og bokstavene K og T i rød skrift

Sammen for suksess – Styrk felleskapet, øk fullføringen

Clarion Hotell Brattøra 15 april kl. 09.00

Trøndelag trenger flere fagarbeidere. For å lykkes med dette må alle med. Vi må jobbe sammen for å få flere gjennom fag- og yrkesopplæringen og inn i et inkluderende og trygt arbeidsliv som fremmer trivsel og god helse.

Bli med å finne løsningene på det som kan betegnes som en av de største utfordringene Trøndelag står overfor i årene som komme

Påmeldingsfrist 14.03.24