Laster Arrangementer

Kompetansekonferansen 2024 kompetanse for grønn omstilling 18 september 2024 på Rockheim Trondheim

Dato: 18. sep 2024 - 18. sep 2024

Tid: 11:00 - 15:30

Sted: https://rockheim.no/

Kompetanseforum alternativ logo, grønn bakgrunn og bokstavene K og T i rød skrift

Vi har gleden av å invitere deg til en konferanse hvor formålet er å utforske og diskutere hvordan vi kan utvikle nødvendig kompetanse for å støtte en bærekraftig fremtid.

18 september i Trondheim – Rockheim kl. 11.00 – 15.30

Grønn omstilling er en overgang til et samfunn hvor økonomisk vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. I Norge innebærer dette en transformasjon til et lavutslippssamfunn innen 2050, i tråd med målene i Parisavtalen. Dette krever betydelige endringer i både privat og offentlig sektor, inkludert innovasjon og teknologiutvikling, samt en overgang til produkter og tjenester som har mindre negative konsekvenser for klima og miljø.

 Konferansen retter seg mot Kompetanseforum og Næringspartnerskapet, representanter fra privat og offentlig sektor, videregående skoler, samt alle andre som er interessert i grønn omstilling og bærekraft.

 Påmelding: Fysisk deltagelse  eller digital deltagelse

 Foreløpig program:

Kl. 11.00 – 12.00             Lunch

Kl. 12.00 – 12.10             Velkommen

Kl. 12.10 – 12.30             Nasjonale virkemidler for grønn omstilling i privat –og offentlig sektor

Kl. 12.30 – 13.00             Kunnskapsgrunnlag

Kl. 13.15 – 14.00             Hvordan jobbes det i Trøndelag med grønn omstilling

Kl. 14.10 – 15.10             Paneldialog/samtale om de syv utfordringene fra kompetansebehovsutvalget. Hvordan går vi i gang med å løse disse?

Kl. 15.15 – 15.30             Takk for dagen musikalsk avslutning

program Kompetanse for grønn omstilling 1