Trønderne strømmer til voksenopplæringskurs

Publisert: 07. juni 2024

Aktuelt

En stor sal med tomme stoler

Det har i 2023 vært en STOR økning i antall deltakere på voksenopplæringskurs i regi av studieforbundene over hele landet, og økningen er aller størst i Trøndelag.

På landsbasis har økningen vært ca 13% – i Trøndelag har økningen vært på ca 22%

Trøndelag er på 2.plass nasjonalt når man ser på antall kursdeltakere pr. 1000 innbyggere. Det arrangeres kurs i alle 38 kommuner.

 

 Et studieforbund er en demokratisk og ideell organisasjon som har opplæring som hovedformål. Studieforbundene bistår medlemsorganisasjonene/kursarrangørene både nasjonalt og regionalt. 

Det finnes 14 studieforbund i Norge, 10 av dem er medlemmer i Vofo, 2  i Kompetanseforbundet, mens 2 studieforbund er medlem i begge organisasjoner.

 Voksenopplæringforbundet (Vofo) er en paraplyorganisasjon for studieforbund, og Trøndelag har eget regionkontor. Vofo Trøndelag er partner i Kompetanseforum Trøndelag.

 

I Trøndelag er det ca 150 frivillige og ideelle organisasjoner som arrangerer voksenopplæringskurs som følger kriteriene i Voksenopplæringsloven. Kursene har et vidt fagspenn; – noen er rettet mot å hjelpe folk ut/tilbake i arbeid (feks språk, økonomi, praktiske kurs), andre kurs er mer helserelaterte, rettet mot både bruker og pårørende (eks: demens), og mange kurs har kulturfaglig innhold.

 

Les gjerne mer om kursaktiviteten i Trøndelag her: https://www.vofo.no/fylker/trondelag

 

Nå i inneværende år jobber vi spesielt med å skaffe oss et forskningsbasert faktagrunnlag for å kunne sette opp inkluderende kurs rettet mot unge i utenforskap – fordi nettopp det å delta på kurs i/gjennom frivilligheten kan være et lavterskeltilbud som treffer denne gruppen. Vi ønsker å tilby aktuelle og relevante kurs og læringstilbud som kan bidra til å motivere denne gruppen unge til å gå videre med å utvikle et selvstendig livsgrunnlag basert på eget arbeid og samfunnsdeltakelse. Vi samarbeider blant andre med Vofo Møre og Romsdal og Samforsk (NTNU) om dette prosjektet.

 

Årsrapporten for 2023 kan leses her:

 

https://www.vofo.no/aktuelt/arsrapport-2023-trondelag

Bildet viser en kvinne som strikker, en smilende mann og kvinne, folk i en gymsal

Bildet er hentet fra Vofos nettside