Søkere med fag- og yrkesopplæring fra Danmark og Island kan nå søke om godkjenning

Publisert: 11. juni 2024

Aktuelt

En stor sal med tomme stoler

Fra 1. juni 2024 kan søkere med fag- og yrkesopplæring fra Danmark og Island nå søke om godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

I 2016 ble godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring etablert og forvaltet av NOKUT. Ordningen startet med fem norske lærefag og to land. I 2023 ble godkjenningsordningene for utenlandsk utdanning flyttet til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Fra 1. juni kan søkere fra sju land søke om godkjenning i 24 norske lærefag.