Høring om inntaksordning til offentlige videregående skoler i Trøndelag

Publisert: 06. juni 2024

Aktuelt

tilbudsstrukturen

Fylkesdirektøren sender inntaksordning til offentlige videregående skoler i Trøndelag på høring.

 Høringsfristen er 26. august 2024.

Høringsdokument med vedlegg ligger her: Tilbudsstruktur ved våre skoler – Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no). Velg «Arbeid med tilbudsstruktur høsten 2024».

Lever høringssvaret ved å bruke høringsportalen:

  1. Gå inn på høringsportalen: Skjema for innhenting av høringssvar for avdeling utdanning – Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)
  2. Identifiser deg elektronisk
  3. Legg inn opplysninger om den som gir høringssvar
  4. Velg «Høringssvar 5: Inntaksordning til offentlige videregående skoler i Trøndelag»
  5. Fyll ut skjemaet
  6. Du får tilsendt bekreftelse på e-post om at høringen er mottatt. Kvittering får du fra [email protected]. Sjekk spamfilteret dersom du ikke mottar kvitteringen.

Dette er en åpen høring der alle som ønsker det kan uttale seg via høringsportalen vår. Alle skal benytte skjemaet for innhenting av høringssvar.