NAVs bedriftsundersøkelse 2024 -Kartlegging av arbeidsmarkedet i Trøndelag

Publisert: 07. mai 2024

Aktuelt

bedriftsundersøkelsen

Nav sin bedriftsundersøkelse for 2024, hvor det er foretatt kartlegging av arbeidsmarkedet i Trøndelag foreligger.

I rapporten sier NAV at det er lavere andel med alvorlige rekrutteringsproblemer. De sier imidlertid at mangel på arbeidskraft oppleves fortsatt som et reelt problem for et stort antall bedrifter i fylket. Flertallet av virksomhetene som sliter med å få tak i kompetansen de trenger, opplever det vi kaller «alvorlige rekrutteringsproblemer». Det vil si at de ikke fikk ansatt noen, og dermed har et udekket arbeidskraftsbehov. I årets undersøkelse gjelder dette 15 prosent av bedriftene, mens andelen i fjor var 17 prosent. Trøndelag ligger marginalt over snittet for landet som er 14 prosent.

Les hele rapporten om Bedriftsundersøkelsen 2024 Trøndelag

Rapport NAVs bedriftsundersøkelse i Trøndelag 2024 (3).pdf