Møte i Kompetanseforum Trøndelag 15.mai 2024

Publisert: 23. mai 2024

Aktuelt

En stor sal med tomme stoler

Møtet var lagt til Folkets hus i Trondheim, hvor LO var vertskap. Hovedtema var årets bedriftsundersøkelse fra NAV og helse- og omsorgtjenestens behov for kompetanse.

Avdelingsdirektør – NAV Trøndelag, May Beate Haugan opplyser at årets undersøkelse viser at 25 prosent av virksomhetene  vil ansatte flere det kommende året. 12 prosent vil nedbemanne. I alt har 26 prosent av bedriftene opplevd rekrutteringsproblemer de siste tre månedene. Flertallet av disse oppgir at de mislyktes med å få tak i kvalifiserte ansatte, og derfor ikke ansatte noen. Andelen er den samme som i fjor. May Beate Haugan opplyste også at den estimerte mangelen på arbeidskraft er i år på 4 102 personer. Mangelen er på nivå med resultatet i 2021 og en god del lavere enn de siste to årene

Jan Vaage, fylkeslege hos Statsforvalteren i Trøndelag  og Therese Troset Engan , HR – og organisasjonssjef i Helse – Nord-Trøndelag presenterte utfordringsbildet innenfor helse og  omsorgssektoren. Begge la vekt på at det er en stor mangel på helsepersonell og at omstillingsarbeidet har startet, men at det er behov for en strategisk og samlet kompetansesatsing for å sikre at innbyggerne i Trøndelag også fremover skal ha  forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Informasjon om kompetanse i helse og omsorgssektoren:

Gå til denne Swayen

 

Bilder fra samlingen:

Fylkeslege Jan Vaage

Statsforvalteren i Trøndelag Fylkeslege Jan Vaage

Helse Nord Trøndelag, HR - og organisasjonssjef Therese Troset Engan

Helse Nord Trøndelag, HR – og organisasjonssjef Therese Troset Engan

Avdelingsdirektør - NAV Trøndelag, May Beate Haugan

Avdelingsdirektør – NAV Trøndelag, May Beate Haugan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentasjonene og referat fra møte.