Webinar “Befolkningsutvikling i Trøndelag i 2023” og “Sysselsettings- og næringsstatistikk”

Publisert: 21. mars 2024

Aktuelt

Kompetanseforum rund logo, bokstavene K og T i rød skrift

Trøndelag i tall holdt to webinarer i mars. Et om “Befolkningsutvikling i Trøndelag i 2023” og et om “Sysselsettings- og næringsstatistikk”

Opptak og presentasjoner fra webinarene kan du finne her: https://trondelagitall.no/statistikk/webinar