Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2024

Publisert: 18. mars 2024

Aktuelt

Sommerjobb 2024
Sommerjobb ungdommer 2024

Trøndelag fylkeskommune fortsetter praksis fra siste fire år og lyser ut tilskudd til sommerjobb for ungdom også sommeren 2024. Vi lyser ut 330 tilskudd à 7000 kr til sommerjobber for ungdom i alderen 15-20 år.

Sommerjobb er et første møte med arbeidslivets plikter og ansvar og bidrar positivt både til fysisk og psykisk helse. Sommerjobber gir kjennskap til lokalt arbeids- og næringsliv og inspirerer ungdom i valg av utdanning og yrke.

Hvem kan søke?

Som tidligere år er det kommunene som søker om tilskudd, på vegne av lokale bedrifter eller egne kommunale enheter. Tilskuddordningen er næringsnøytral, som betyr at det kan søkes tilskudd til sommerjobber i alle typer næringer eller kommunale etater.

NB! Kommunene sender inn en samlet søknad (se nedenfor «Hvordan søke?»).

Kommunene bestemmer selv hvordan de fylkeskommunale tilskuddene best kommer til nytte. Kommunene kan invitere lokale bedrifter til å søke på tilskuddene, eller selv benytte tilskuddene til sommerjobb for ungdom i kommunale enheter, eller begge deler.

Fylkeskommunens tilskudd skal ikke erstatte bedriftenes eller kommunenes egne satsinger, men komme som et tillegg slik at flere unge kan få sommerjobb.

Søknadsfrist er 31. mars. Søkere får svar innen 15. april.

Retningslinjer

  1. Ordningen gjelder for ungdom mellom 15 og 20 år – dvs. årskullene 2004-2009.
  2. Det gis et tilskudd på 7000 kr per ungdom som får sommerjobb.
  3. Sommerjobbene skal ha minst tre ukers varighet og avvikles i perioden juni/juli/august.
  4. Lengden på en arbeidsuke vil variere etter alder og type arbeid, normalt mellom 25 og 37,5 timer.
  5. Det er kommunene som kan søke. Kommunen sender en samlet søknad på vegne av lokale bedrifter og/eller egne kommunale enheter. Hver kommune kan søke om inntil 10 tilskudd.
  6. De unge skal ha arbeidsavtaler og lønnes etter tariff eller mer. Bedrifter som får tilskudd skal ikke ha permitterte.

Det er satt av 2 310 000 kr til ordningen.

Hvordan søke?

Innlogging til søknadsskjema skjer via ID-porten. Det er mulig å mellomlagre hvis man ikke fyller inn alt på en gang. Kommunens kontaktperson bruker personlig elektronisk ID, for eksempel Bank-ID, ved innlogging. Det gis bekreftelse på web etter at skjema er sendt inn, med mulighet til å laste ned kopi av søknaden. Bekreftelse på e-post kommer til e-postadressen som kommunens kontaktperson er registrert med i Digdir (Digitaliseringsdirektoratet).

Søknadsskjema:

Lenke til søknadsskjema

Søknadsfrist er 31. mars. Søkere får svar innen 15. april.

Tilskuddene betales ut etter at sommerjobbene er avsluttet og Trøndelag fylkeskommune har mottatt en samlet rapport fra kommunen. Rapporten skal dokumentere at retningslinjene er fulgt, og inneholde navn på arbeidsgivere som har fått tilskudd, navn på ungdom som har fått sommerjobb, antall timer, lønn, samt arbeidsgivers erfaringer. Vi ber også kommunene komme med vurdering av ordningen. Rapporten skives i eget skjema som blir lagt ut på fylkeskommunens hjemmeside.

Frist for rapportering er 15. september.

Kontaktperson

Ved spørsmål knyttet til utlysningen, ta kontakt med:

Pål Ranes ved avdeling for plan, næring og kulturminner i Trøndelag fylkeskommune 995 29 304