Rekordhøye søkertall til yrkesfag

Publisert: 08. mars 2024

Aktuelt

Teknologi- og industrifag er et av utdanningsprogrammene mange søker seg til
Teknologi- og industrifag er et av utdanningsprogrammene mange søker seg til

Aldri har så mange søkt seg til yrkesfag i Trøndelag. Søkertallene til videregående opplæring for 2024/2025 viser at 57 prosent av ungdommene ønsker å gå yrkesfag.

1.mars var fristen for å søke videregående opplæring. Andelen som har søkt seg til yrkesfag har økt med 1,29 prosentpoeng. Søkingen til studieforberedende utdanningsprogram har gått tilsvarende ned. Også fjorårets søking hadde den samme tendensen som i år, med en økning på 1,22 prosentpoeng  til yrkesfag.

– Arbeidslivet trenger flere fagarbeidere, og vi er fornøyde med at mange ungdommer i Trøndelag velger yrkesfag. Vi trenger også flere ungdommer som velger studiespesialisering, og dette gjelder spesielt for enkelte av distriktene i Trøndelag, forteller Vegard Iversen, direktør for utdanning og kompetanse.

På yrkesfag er dette utdanningsprogrammene med størst endring:

  • Relativ nedgang for bygg- og anleggsteknikk med 0,85 prosentpoeng (fra 474 til 450 søkere)
  • Relativ nedgang for helse- og oppvekstfag med 0,57 prosentpoeng (fra 785 til 798 søkere)
  • Relativ økning for teknologi- og industrifag med 1,32 prosentpoeng (fra 559 til 677)
  • Relativ økning for salg, service og reiseliv med 0,73 prosentpoeng (fra 253 til 315)

For studieforberedende utdanningsprogrammer er dette de største endringene:

  • Relativ nedgang for studiespesialisering med 0,78 prosentpoeng (fra 1645 til 1698)
  • Relativ nedgang for medier og kommunikasjon med 0,49 prosentpoeng (fra 202 til 177)

– Det er gledelig at det er flere ungdommer som ønsker ei utdanning innenfor teknologi- og industrifag. Vi har et stort behov for fagarbeidere som rekrutteres innenfor denne bransjen. Selv om det er flere ungdommer som søker seg inn til utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag, er det en prosentvis nedgang. Vi trenger likevel mange flere fagarbeidere innenfor helsesektoren i framtida, forteller Iversen.

Studiespesialisering har de siste årene hatt en nedgang i antall søkere.

– Vi har de siste årene sett en prosentvis nedgang i antall elever som velger studiespesialisering. På grunn av at det totalt sett er flere ungdommer som søker seg til videregående opplæring, ser vi likevel en økning i faktiske søkertall. Vi trenger flere som velger studiespesialisering og velger yrker som krever høy utdanning. Dette gjelder spesielt i enkelte av distriktene i Trøndelag, sier Iversen.

Demografiutfordringene, med en aldrende befolkning og færre i arbeidsfør alder, gir oss også en del utfordringer.

– Vi vil i framtida være avhengig av å få flere av de voksne som i dag står utenfor arbeidslivet, ut i jobb, sier Iversen.

Her er oversikt over søkertall:

Nedlastbart bilde’

Du finner også reportasjen på Fylkeskommunenes hjemmeside.