Kunnskapsprat: Hva skal til for at flere voksne skal ta mer utdanning?

Publisert: 11. mars 2024

Aktuelt

En stor sal med tomme stoler

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har arrangert webinar som du kan se i opptak.

I en tid med rask teknologisk utvikling og grønn omstilling står vi overfor nye utfordringer i arbeidslivet. Å utruste arbeidsstyrken med relevant og oppdatert kompetanse er mer kritisk enn noensinne. Men hva skal til for å få flere av de som står i arbeid til å ta etter- og videreutdanning?

Arrangementet er relevant for deg som er forsker, eller jobber med karriereveiledning, i fagskolesektoren, i universitet- og høyskolesektoren, i offentlig forvaltning eller ved studiesentre og opplæringskontorer. Det er også relevant for deg som jobber med arbeidslivsrelevans og partene i arbeidslivet.

Rapport Forsøk med stipend til fagarbeidere 

Rapport kompetanseutvikling i arbeidslivet 

Opptak av webinaret finner du her: Bli med på frokostmøte om etterutdanning! | HK-dir (hkdir.no)