KS utlyser evalueringsforskning på mentorprogram for helsepersonell

Publisert: 13. mars 2024

Aktuelt

En stor sal med tomme stoler

KS-prosjektet Jobbvinner har som mål å beholde og rekruttere sykepleiere og helsefagarbeidere til de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Prosjektet har utviklet mentorordning for nytilsatt helsepersonell som skal trygge den nytilsatte og forhindre at de slutter etter kort tid. Ordningen tas i bruk i stadig flere kommuner. KS ønsker tilbud på et FoU-prosjekt som skal vurdere og utrede hva de faktiske effektene av mentorprogram har når det gjelder å rekruttere, beholde og utvikle helsepersonell

Tilbudsfrist er 02.04.2024 / 12:00

Informasjon finner du på DFØ Doffin