Innherred – en attraktiv region også for de med høyere utdanning

Publisert: 07. mars 2024

Aktuelt

En stor sal med tomme stoler

Kompetanseforum Innherred avviklet lunsjseminar onsdag 6. mars med denne tittelen. 50 deltakere var samlet ved Nord universitets lokaler på Røstad i Levanger.https://www.innherredregionrad.no/innherred-en-attraktiv-region-ogsaa-for-de-med-hoeyere-utdanning.6654250-571207.htmlBilde som visere kvinner og menn som sitter i et auditorium.