Konjunkturbilde for Trøndelag 2023 – Indikatornotat Næringsutvikling i Trøndelag

Publisert: 08. mars 2024

Aktuelt

Andel av befolkningen over 16 år som har høyere utdanning pr 1 oktober 2022
Andel av befolkningen over 16 år som har høyere utdanning pr 1 oktober 2022

Konjunkturbilde for Trøndelag 2023 – Indikatornotat Næringsutvikling i Trøndelag   er et årlig notat som lages i forbindelse med rapportering på Verdiskapingsstrategi for Trøndelag og av bruken regionale utviklingsmidler.

Notatet inneholder et sett med indikatorer som har til hensikt å beskrive utviklingen i Trøndersk næringsliv med tanke på målsetningene rundt “Bærekraftig verdiskaping” og “Internasjonal konkurranseevne

Samlet sett har Trøndelag en høyt utdannet befolkning, med 36,2 % av befolkningen over 16 år med universitets- eller høyskoleutdanning i
2022. Det er spesielt Trondheim (47,0 %), Malvik (38,4 %) og Levanger (36,6 %) som har en stor andel av befolkningen med høyere utdanning. Om man ser på Trøndelag uten Trondheim har 27,7 % av befolkningen høyere utdanning, altså betydelig lavere andel enn landssnittet på 36,9 %. Landssnittet uten Oslo er på 33,9 %. Andelen av befolkningen med høyere utdanning har økt i Trøndelag utenfor Trondheim de siste årene, men saktere enn det man har sett for Trøndelag totalt.
I store deler av fylket så er andelen med videregående utdanning størst. Dette skyldes i stor grad at næringsstrukturen og dermed behovet er forskjellig. I Trøndelag har 22,3 % av befolkningen kun grunnskolenivå. Dette er lavere enn det nasjonale snittet på 23,7 %.

Blant den sysselsatte delen av befolkningen så hadde 41,6 % universitets- eller høyskoleutdanning. 41,0 % av sysselsatte i Trøndelag hadde videregående som høyeste utdanningsnivå og 19,8 % har grunnskole eller uoppgitt utdanning I perioden 2010 til 2023 har antall sysselsatte i Trøndelag med høyere utdanning økt med 46,9 %, over 3 ganger raskere enn den totale sysselsettingsveksten som var på 14,6 %. Til sammenligning har antall sysselsatte med grunnskole som høyeste utdanning blitt gått ned med -0,9 %, mens sysselsatte med videregående som høyeste utdanningsnivå har økt med 0,3 %.

Konjunkturbilde for Trøndelag 2023 – Indikatornotat Næringsutvikling i Trøndelag (1)