Etablereropplæring for innvandrere – tilskudd

Publisert: 20. mars 2024

Aktuelt

En stor sal med tomme stoler

Fylkeskommunens forvaltning av støtteordningen etablereropplæring for innvandrere har søknadsfrist 1 april og 1 oktober.

Formålet med etablererordningen er å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring i Trøndelag slik at det bedre kan legges til rette for
etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting og vekst. Delmålet med ordningen er å bidra med kurs innen etablering for fremmedspråklige med ønsker om å etablere bedrifter i Trøndelag.

  • Målgruppe: innvandrere generelt og hjemmeværende kvinner med innvandrerbakgrunn som ønsker å etablere virksomheter
  • Hvem kan søke: kommuner og offentlige virksomheter, organisasjoner i privat sektor og frivillige organisasjoner

For søkere som driver økonomisk aktivitet gjennom en bedrift kan følgende kostnader støttes:

  • Personalkostnader for opplæringspersonale, for de timene disse deltar i opplæringen
  • Driftskostnader for opplæringspersonale og opplæringsdeltakerne i direkte tilknytning til opplæringsprosjektet for eks.:
    • Reisekostnader
    • Materiell og forsyninger direkte knytte til prosjektet
  • Kostnader for rådgivningstjenester knyttet til opplæringsprosjektet
  • Personalkostnader for opplæringsdeltakere og indirekte kostnader, støtteintensiteten kan økes opp til 60% for små og mellomstore bedrifter (under 250 ansatte)

Det skal ikke gis støtte til opplæring som foretak gjennomfører for å overholde obligatoriske nasjonale standarder for opplæring

Retningslinjer

Søknadsside 

Mer informasjon finner du på Trøndelag Fylkeskommunes hjemmeside