Arbeidsledigheten økte med 1000 personer i februar

Publisert: 11. mars 2024

Aktuelt

En stor sal med tomme stoler

Fra NAV sine hjemmesider kan vi lese at 77 400 personer, det vil si 2,6 prosent av arbeidsstyrken, var registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak hos NAV ved utgangen av februar.

Les videre på NAV sine hjemmesider: Arbeidsledigheten økte med 1000 personer i februar – nav.no