Tilskudd til drift av studiesentre

Publisert: 20. februar 2024

Aktuelt

En stor sal med tomme stoler

 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.) lyser ut midler til drift av studiesentre med søknadsfrist 8. mars klokken 12.

Søknaden må inneholde en uttalelse fra fylkeskommunen om at det er behov for studiesenterets aktivitet.

Uttalelsen må vise at senterets virksomhet er i samsvar med fylkeskommunens planer og strategier, samt være underskrevet på ledernivå i relevant avdeling/divisjon.

 

På grunn av saksbehandlingstid i fylkeskommunen ber vi om at søknaden sendes [email protected], med kopi til Lisbeth Pedersen [email protected] innen mandag 4. mars kl. 1000.

https://hkdir.no/utlysninger-og-tilskudd/tilskudd-til-drift-av-studiesentre-2024