NHOs kompetansebarometer 2023 presenteres 14. februar 2024 kl. 09.00 – 10.30

Publisert: 06. februar 2024

Aktuelt

NHO sin logo

Høsten 2023 gjennomførte NHO tiende runde av NHOs kompetansebarometer, som er en stor undersøkelse av kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter.

Rapporten lages av NIFU og foregående undersøkelsene har gitt viktig kunnskap om bedriftenes kompetansebehov og skapt mye debatt om temaet. I undersøkelsen inngår spørsmål om i hvilken grad bedriftene har et udekket kompetansebehov og konsekvensene av dette. Bedriftene spørres også om kompetansebehov etter fagområder, utdanningsnivå, typer yrkesfag, samt ingeniørbehov. Kompetansebehov som følge av kunstig intelligens inngår også som tema i år.

Du kan følge presentasjonen digitalt. Mere informasjon og påmelding: NHO sine sider