Nettverksmøte for studiesentrene i Trøndelag

Publisert: 22. januar 2024

Aktuelt

En stor sal med tomme stoler

Det er etablert nettverk for de fem studiesentrene i Trøndelag. Fylkeskommunen koordinerer og fasiliterer møtene. Onsdag 17. januar møttes representanter fra alle de fem studiesentrene på Ole Vig vgs. på Stjørdal. Tema for samlingen var orientering om og dialog rundt høyere yrkesfaglig utdanning. Elin Kolden, utviklingsleder ved Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) orienterte om høyere yrkesfaglig utdanning generelt og om THYFs tilbud. I tillegg ble det en fin dialog rundt muligheter og begrensinger i sammenheng med distribuering av fagskoletilbud, blant annet i samarbeid med studiesentrene.

Studiesentrene orienterte hverandre om status i eget arbeid med etablering av studiesentret og aktuelle studietilbud som er satt i gang eller er under planlegging.

Mot slutten av møtet drøftet vi veien videre for nettverket. Vi ble blant annet enig om å gjennomføre korte teamsmøter en gang hver måned ut over året.

Bildet viser en kvinne som har foredrag for en gruppe mennesker

Elin Kolden fra THYF orienterer om høyere yrkesfaglig utdanning

Bildet viser 6 personer som snakker sammen

Representanter fra studiesentrene på Fosen og Trøndelag Sør snakker sammen.