Tilskudd til å dekke utgifter til bolig og reise for helse- og sosialfagstudenter som får praksisplass langt unna campus.

Publisert: 05. desember 2023

Aktuelt

En stor sal med tomme stoler

Nok praksisplasser er den største flaskehalsen for å få utdanne nok helsepersonell. Derfor deler regjeringen ut penger til å dekke utgifter til bolig og reise for helse- og sosialfagstudenter som får praksisplass langt unna campus. NTNU, UiT – Norges arktiske universitet og Høgskolen på Vestlandet er blant dem som får mest.

Norske kommuner sliter med å få tak i nok helsepersonell. Regjeringen har allerede opprettet gjentatte studieplasser, men for hver studieplass må det følge en praksisplass.

Nå deles det ut 52 millioner kroner til stipend for helse- og sosialfagstudenter med praksis langt fra studiestedet. Dette er vinn-vinn for alle. Om lag 3500 studenter får støtte til en praksisplass og mange distriktskommuner kan for første gang tilby praksisplasser. Vi vet at studenter som har vært i praksis i en kommune, ofte tar jobb der etterpå også, sier forsknings- og høyere utdannelsesminister Sandra Borch (Sp).

Støtte til 3500 studenter to år på rad
De siste to årene har universitetene og høyskolene kunne søke om støtte for å ta i bruk praksisplasser i gjentatte kommuner. I fjor ble det fordelt 50 millioner kroner til bo- og reisestipend.

I revidert nasjonalbudsjett for 2023 innvilget regjeringen 20 millioner kroner til støtteordningen. I tillegg har regjeringen foreslått 31,9 millioner kroner i statsbudsjettet for 2024 . Til sammen vil regjeringen dele ut nær 52 millioner kroner til ti universitet og høyskoler.

NTNU tildeles  kr 16 101 911 mens NORD universitet innvilges  kr 5 737 633

Så langt har ordningen gitt gode resultat. 47 nye distriktskommuner har kunnet tilby praksisplasser, og tallet er ventet å øke. Både tildelingen i fjor og den nye tildelingen når om lag 3500 studenter hver gang. I 2024 betyr det støtte til 5916 uker i praksis.

Nøkkelen for bevilgninger er SSB sin sentralitetsindeks. Fordi det var søkt om mer penger enn det var tilgjengelige midler til, ble behovmeldinger innen sentralitetsklasse seks, fem, og dels fire prioriterte.