Digital portal for regional kompetanseindikatorer

Publisert: 06. desember 2023

Aktuelt

Regional kompetanseindikator
Bilde av regional kompetanseindikatorer

Rapporten «Regionale kompetanseindikatorer», som foreslår ett sett med indikatorer som kan brukes for opparbeiding av kunnskapsgrunnlag for regional kompetansepolitikk, er nå på nett.

Indikatorsettet danner grunnlag for videre analyser, dialog og felles forståelse av regionenes kompetansestatus. Samt for måling- og sammenlikning av kompetanse mellom de forskjellige fylkene.

En arbeidsgruppe, etablert etter initiativet til fylkeskommunale nettverk for regional kompetansepolitikk og støttet av Kommunal- og distriktsdepartementet har utarbeidet rapporten. Trøndelag fylkeskommune har ledet dette arbeider der Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark fylkeskommuner, Panda analyse og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har vært involvert.

Arbeidsgruppe som har jobbet med kompetanseindikatorer ledet av Trøndelag fylkeskommune

Gå inn på  de digitale kompetanseindikatorene.