Veileder for samhandling om kvalifisering – Trøndelagsmodellen

Publisert: 31. oktober 2023

Aktuelt

Bildet viser logo for Trøndelagsmodellen og viser første sida til nettsted for Trøndelagsmodellen.

NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune (TRFK) har inngått en avtale om å arbeide tettere sammen for å kvalifisere arbeidssøkere til fagbrev og fast jobb. Hver for oss har vi virkemidler for å få dette til, men sammen øker vi sjansene ytterligere. Denne veilederen skal tydeliggjøre samarbeidet ved å beskrive prosesser, roller, strukturer og rutiner. Målgruppen for veilederen er ansatte i NAV og Trøndelag fylkeskommune.

Det er nå utarbeidet en digital veileder for samhandling om kvalifisering.

Veilederen beskriver hvordan NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune samhandler om oppfølging og kvalifisering av personer som ønsker fagutdanning. Her finner du beskrivelse av prosesser, oppgaver, hvem du kan kontakte om hva, nyttige lenker og dokumenter. Målgruppen for veilederen er primært ansatte i NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune, men også andre vil kunne ha  ha nytte av veilederen.

Trøndelagsmodellen (trondelagsmodellen.no)