Mangel på kraft i Trøndelag

Publisert: 30. oktober 2023

Aktuelt

Bildet viser høyspentledninger i et skogsområde med logoen til LO Norge og NHO.
Kraftløftet

NHO og  LO har lansert  kraftløftet. Rapporten som er utarbeidet i samarbeid med THEMA Consulting Group, viser at Trøndelag styrer mot et kraftunderskudd om få år. “Dette viser hvor alvorlig situasjonen er i ferd med å bli “, sier regiondirektør Guro Angell Gimse.

Klimagassutslippene skal halveres til 2030 og fjernes innen 2050. I rapporten slås det fast at vi må omstille næringslivet og industrien, og opprettholde og skape nye arbeidsplasser. Samtidig skal vi ivareta naturen, det biologiske mangfoldet og menneskerettighetene. Uten økt tilgang på fornybar kraft og nett i Trøndelag, vil arbeidsplassene, klimaomstillingen og konkurransekraften settes i spill.

LO opplyser at Kraftløftet er et trepartssamarbeid, der målet er å kartlegge situasjonen for Trøndelag og foreslå tiltak som kan løfte oss ut av kraftkrisen. Gjennom flere måneder har LO og NHO reist rundt for å snakke med bedrifter, tillitsvalgte og andre som påvirkes av kraftsituasjonen. Disse innspillene, samt et samarbeid med THEMA Consulting Group AS har dannet grunnlaget for en rapport om kraftsituasjonen i Trøndelag

Mer informasjon på NHO sine sider og LO sine sider

Les hele rapporten