Rekruttering er viktig for å dekke kompetansebehov

Publisert: 16. august 2023

Aktuelt

3 personer på en konferanse

SSB analyse har i en artikkel den 2 juni -23 sett at hovedstrategien for å dekke fremtidens kompetansebehov i 2020 var å tilby opplæring til nåværende ansatte. Andelen foretak som var åpnet for å dekke behovet ved å rekruttere nye ansatte var imidlertid økt sammenlignet med 2015. Det er i rapporten sagt at det er flere strategier foretak kan velge for å dekke sitt kompetansebehov. De kan:

  • tilby opplæring til nåværende ansatte
  • rekruttere nye ansatte med nødvendig kompetanse
  • omorganisere for å utnytte de ansattes kompetanse bedre
  • rekruttere nye ansatte og gi dem særskilt opplæring

Flertallet av foretakene benytter flere strategier samtidig. Resultatet av undersøkelsene i 2015 og 2020 viser at nesten en tredjedel av foretakene bruker alle fire strategiene, og jo større foretakene er, jo mer fleksible er de når de skal velge kompetansestrategi

Les mer i SSB rapport 2023/6