Kompetansestrategi 2023-2027

Publisert: 18. august 2023

Aktuelt

En stor sal med tomme stoler

Fylkestinget vedtok i juni 2023 revidert Kompetansestrategi for Trøndelag med tilhørende handlingsplan.