Bedriftsundersøkelsen 2023: Fortsatt stor mangel på arbeidskraft

Publisert: 16. august 2023

Aktuelt

Person står foran bokhyller

Les mer i NAVs bedriftsundersøkelse 2023 

(Fra NAV sine hjemmesider)