Kompetanseforbundet

Kompetanseforbundet organiserer de fire godkjente studieforbundene som ligger under Kunnskapsdepartementet, herunder Studieforbundet AOF Norge, Studieforbundet livslang læring, Akademisk studieforbund og Studieforbundet Næring og samfunn (Kompetanseforbundets hjemmeside).

De fire studieforbundene har en omfattende etter- og videreutdanningsaktivitet. Kompetanseforbundet har egen regional kontakt i Trøndelag som representerer organisasjonen i Kompetanseforum Trøndelag.