Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI har til sammen 2000 studenter ved sin campus i Trondheim. BI tilbyr grunnutdanninger innen økonomi, IT, digital kommunikasjon og markedsføring, eiendomsmegling, jus, økonomi, forretningsjus og økonomi, finans. I tillegg tilbys en rekke ulike masterstudier. BI har også tilbud om nettbaserte deltidsstudier innenfor sine fagområder.