Dronning Mauds Minne Høgskole

Dronning Mauds Minne – høgskole for barnehagelærerutdanning tilbyr barnehagelærerutdanning med ulike fordypninger både på heltid og deltid i tillegg til flere masterprogram og enkeltemner innen sine fagfelt. Alle masterutdanninger og videreutdanninger er samlingsbaserte. Masterutdanninger gjennomføres hovedsakelig på heltid, og videreutdanninger på deltid.