Kompetanseforum Innherred

Kompetanseforum Innherred er et partnerskapsarbeid mellom aktører i kommunene Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger. Innherred interkommunale politiske råd (IKPR) er eier av kompetanseforumet.

Regionale kompetansefora har en sentral rolle i å synliggjøre regionens kompetansebehov og muligheter for koblinger mellom etterspørsel og tilbud av kompetanse både innenfor offentlig og privat virksomhet.