Grønt kompetansesenter

Grønt kompetansesenter er et studiesenter eid av Trøndelag Fylkeskommune, og tilbyr opplæring/utdanning innen jordbruk, skogbruk og lokalmat med utgangspunkt i kompetansebehov i landbruket i hele Trøndelag. Grønt kompetansesenter er en felles utviklingsenhet ved Mære landbruksskole og Skjetlein videregående skole med kontorsted på begge skoler. Studiesenteret tilbyr utdanning i samarbeid med Nord universitet, Trøndelag høyere yrkesfagskole, Norges grønne fagskole – VEA, i tillegg til voksenopplæring i egen regi.