Kompetansesystemet i Trøndelag

Oversikten over kompetansesystemet skal være et godt hjelpemiddel for alle som har en rolle i arbeidet med kompetanse og kompetanseutvikling i Trøndelag. Begrepet "kompetansesystemet" omfatter i denne sammenhengen alle aktører som er involvert i utvikling, tilbud og formidling av kompetanse. Det inkluderer opplærings- og utdanningstilbydere på alle nivå, relevante planer og strategier og aktører som har en rolle i å formidle og fasilitere kompetansetiltak.

3 personer på en konferanse

Arbeidslivets kompetansebehov

Mangel på kompetanse og økende krav til omstilling vil prege samfunnet fremover. Med et arbeidsliv i endring er det et kontinuerlig behov for tilførsel av ny kompetanse. Behovet er blant annet drevet fram av teknologisk utvikling, det grønne skiftet, migrasjon og en aldrende befolkning.

Les mer
Flere personer i en kaffebar

Regionale planer og strategier

Det er flere regionale planer og strategier som er relevante på kompetansefeltet. Klikk deg videre for å se planer og strategier.

Les mer
En kvinne står forran et bord og ser mot sittende

Partnerskap

Det er flere partnerskap i Trøndelag som setter kompetanse på dagsordenen. Les mer for å se noen av dem.

Les mer
Bildet viser unge mennesker utenfor et universitetsbygg

Utdanningstilbydere

Her presenteres forskjellige utdanningstilbydere på ulike nivå.

Les mer
En smilende dame i en blå jakke sitter sammen med en annen kvinne og en mann

Meglere, hjelpere, fasilitatorer

Les mer om andre aktører som har en rolle på kompetansefeltet i Trøndelag. Det er mellom andre studiesentrene, karrieresenteret, NAV, næringsapparatet og folkebibliotekene.

Les mer